Uppdragsgivare m.m.

Det här kan du fÃ¥ …
– Processledning av förändringsarbete.
– Föreläsningar och enskilda workshops i kreativa processer, samverkan, normkreativitet, skrivande och berättande.
– Upplevelser tx utställningspedagogik, dramatiserade föreläsningar och installationer.
– Texter.
– Moderering och samtalsledning.

NÃ¥gra citat …
”Jag och många andra beundrar ditt modererande under dagen; konsekvent, påläst och familjärt…och spontant.”
Kenneth Linder
Verksamhetschef Avesta Art

“ Too many workshops feel a bit formulaic and I often find my attention wandering, but the one I attended facilitated by Pernilla Glaser was exemplary. She created a strong sense of purpose from the outset and managed to maintain the group’s energy throughout the session. It was stimulating, fast paced and challenging. I left feeling energised and inspired.”
Jane Wentworth Jane Wentworth Associates

“Pernilla är en lyhörd, energisk, rolig och inspirerande processledare. Trots en för workshopdeltagarna svår frågeställning fick Pernilla oss alla att släppa på begränsande förförståelser och komma på nya sätt att tolka och presentera våra samlingar. Med fokus på dialog och framtagandet av konkreta redskap ledde Pernilla oss genom lekfulla och produktiva samtal. Jag kan varmt rekommendera Pernilla som workshopledare.“
Bianca Leidi, Utställningsproducent på Världskulturmuseet (och ordförande i Forum för utställare

”Det är fint att se, i det ögonblick Pernilla föreslÃ¥r för de unga i Arrangörsskolan att de ska leda en konferens för museichefer, sÃ¥ kliver de in i samtalet med idéer och förslag pÃ¥ hur det ska gÃ¥ till. För mig är den konferensen som sen blir, en seger för modet. Modet att avhända sig makt och ge ordet till de som annars alltför ofta är utan talan. Och modet att ta makten och göra nÃ¥got av den möjligheten.”
Jonas jarl programansvarig producent Moriska Paviljongen

“Pernilla Glaser har en sällsynt förmåga att skapa förtroendefulla processer. Hennes arbetsmetoder innefattar alltid att lyssna, att se olika perspektiv och att förhålla sig öppen till det som sker i möten med andra människor.”
Anna Lindal
Gästprofessor, vicerektor Operahögskolan
Visiting professor, Deputy Vice-chancellor University College of Opera

Exempel pÃ¥ uppdragsgivare …

Nacka Kommun

Atrium Ljungberg

Forum för levande historia

Stockholms Stadsmuseum

Gävle kommun

Luleå Tekniska Universitet

Stockholms Konstnärliga Högskola

Konstfack

Linnéuniversitetet

Ã…bo Akademi

Helsingörs bibliotek

Landstinget Dalarna

Riksutställningar

Länsstyrelsen Örebro

Världskulturmuseerna

Riksförbundet Sveriges Museer